ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว จ.ระยอง (เที่ยวทะเล)
dot
bulletA เที่ยวเกาะมันใน + มันกลาง + ทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletB เที่ยวเกาะมันใน+มันกลาง+ทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletC เที่ยวเกาะมันใน มันกลาง 2 วัน 1 คืน
bulletD เที่ยวเกาะมันใน มันกลาง 3 วัน 2 คืน
bulletE เที่ยวเกาะทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletF เที่ยวเกาะทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletG ดำน้ำดูปะการัง-ล่องแพชมหิ่งห้อย 2 วัน 1 คืน
bulletH ดำน้ำดูปะการัง-ล่องแพชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน
bulletI สัมมนาศึกษาดูงาน
bulletJ เที่ยว 3 เกาะดำน้ำ + ตกปลา ไดร์หมึก 2 วัน 1 คืน
bulletK เที่ยว 3 เกาะ ดำน้ำ + ตกปลา ไดร์หมึก 3 วัน 2 คืน
bulletL เที่ยว 4 เกาะ กุฎี ขาม ปลาตีน ค้างคาว 2 วัน 1 คืน
bulletM เที่ยว 4 เกาะ กุฎี ขาม ปลาตีน ค้างคาว 3 วัน 2 คืน
bulletN หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletO หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
bulletP เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 20 ท่านขึ้นไป )
bulletQ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (20 ท่านขึ้นไป)
bulletR วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง-ทะลุ
bulletS วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
bulletT วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ
dot
โปรแกรมท่องเที่ยว จ.ระยอง (เที่ยวบนฝั่ง)
dot
bulletU เที่ยวระยอง 8 จุด 2 วัน 1 คืน
bulletV เที่ยวสวนผลไม้ สวนสมุนไพร 2 วัน 1 คืน
dot
โปรแกรมท่องเที่ยว ระยอง - จันทบุรี
dot
bulletW.โปรแกรมเที่ยวระยอง - จันทบุรี คุ้งกระเบน 2 วัน 1 คืน
bulletX โปรแกรมเที่ยวระยอง - จันทบุรี คุ้งกระเบน 3 วัน 2 คืน
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletเทศกาลสงกรานต์
สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง article


 

   กรมประมง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่สำรวจ ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดลองด้านวิชาการประมง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า และมีทรัพยากรประมงให้ได้ใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืนตลอดไป จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดสัตว์น้ำสูง และมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชน

          

   การเกษตรและอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยรวมลดลงทั้งชนิดและปริมาณ กรมประมงจึงกำหนดแนวทางจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้น รวมทั้งกำหนดแผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ที่เหมาะสม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมสัตว์น้ำสู่สาธารณชน

   ปัจจุบันแม้ว่าจะมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทยหลายแห่ง รวมถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในต่างประเทศ ซึ่งมักจะเน้นการสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลเป็นหลัก โดยอาจมีการนำสัตว์น้ำจืดไปแสดงบ้าง ในบางส่วนของพื้นที่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด มีทั้งปลาน้ำจืดพันธุ์ที่หายาก พันธุ์น้ำจืดเฉพาะถิ่น พันธุ์น้ำจืดที่สวยงามหลายชนิด รวมทั้งปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งชนิดที่มีเกล็ด ได้แก่ ปลากะโห้ และชนิดที่ไม่มีเกล็ด ได้แก่ ปลาบึก นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตปลาน้ำจืดสวยงามชนิดต่างๆ ทั้งพันธุ์ปลาพื้นเมือง และพันธุ์ปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จนได้ลูกผสมที่มีความสวยงามกว่าพ่อแม่พันธุ์เดิม ทำให้ประเทศไทยมีรายได้ จากการส่งออกปลาสวยงามน้ำจืดปีละหลายร้อยล้านบาท ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดปลาสวยงามที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

   การจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับบุคคลทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุ และยังเป็นแนวทางปลูกจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำ และสภาพแวดล้อมแก่ผู้เข้าชมอีกด้วย
 

:: อะควอเรี่ยม ระยอง

 
 หาดทรายสวย น้ำทะเลใส ใกล้กรุงเทพฯ..

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2 article
หาดแม่รำพึง article
แหลมแม่พิมพ์ article
แหล่งซื้อของฝากจากระยอง article
ชายหาดทะเลระยอง article
เกาะมันใน article
เกาะกุฏี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.