ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว(สำหรับหมู่คณะ)
dot
bulletA เที่ยวเกาะมันใน + มันกลาง + ทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletB เที่ยวเกาะมันใน+มันกลาง+ทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletN หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletO หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
bulletP เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 30 ท่านขึ้นไป )
bulletQ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (30 ท่านขึ้นไป)
bulletR วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง-ทะลุ
bulletS วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
bulletT วันเดียวเที่ยว เกาะกุฎี ขาม ทะลุ
bulletทริปเที่ยวทะเลแหก วันเดย์ทริป
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletเทศกาลสงกรานต์
น้ำตกชะเมา

 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -  เขาวง (ป่าดงดิบสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของจังหวัดระยอง)
อยู่ห่างจากตังเมืองระยอง 71 กม. ถือเป็นสภาพธรรมชาติแหล่งสุดท้ายของจังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 83.6 ตร.กม (52,300 ไร่) ตั้งแย่กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง และ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 13 ภายในเขตอุทยานฯ ประกอบด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้จำพวกว่านต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป มีน้ำตก หน้าผา และถ้ำที่สวยงามและมีชื่อเสียงหลายแห่ง นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ยังมีแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดคือ แม่น้ำประแสร์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ อีก หลายแห่ง ได้แก่

 น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)
แยกจากถนนสุขุมวิท ที่ กม. 274 เข้าไป 17 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และเป็นที่ตั้งของที่ทำการของอุทยานฯ
น้ำตกเขาชะเมา มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความยาวของช่องน้ำตกประมาณ 3 กม. แต่ละชั้นของน้ำตกมีลักษณะเป็นวังน้ำสวยงาม มีทั้งหมด 8 ชั้น และมีชื่อเรียกแต่ละชั้นต่างกัน คือ วังหนึ่ง วังมัจฉา วังมรกต วังไทรงาม ผากล้วยไม้ ช่องแคบ หกสาย และผาสูง และที่วังมัจฉา เป็นวังน้ำใหญ่มีฝูงปลาพลวงอยู่มาก ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกเขาชะเมา

 ผาสวรรค์
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปประมาณ 1,500 เมตร เป็นจุดชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล ระหว่างทางเดินสามารถพบเห็นธรรมชาติที่สวยงามและพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งเหมาะสมแก่การศึกษาธรรมชาติวิทยา

 น้ำตกคลองปลาก้าง
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กม. น้ำตกมีอยู่หลายชั้น และตลอดทางขึ้นไปสู่ลำน้ำตกจะเป็นป่าธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้จำพวกเฟิร์นและกล้วยไม้ป่าขึ้นอยู่ทั่วไป น้ำตกคลองปลาก้าง นับเป็นน้ำตกที่มีความงดงามมากของอุทยานแห่งนี้

 น้ำตกคลองหินเพลิง
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านจังหวัดจันทบุรี ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ  10 กม. มีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่าบริเวณน้ำตกยังคงความสมบูรณ์ตลอดสองข้างทางมีดงว่าน และดอกไม้ป่านานาชนิดที่สวยงาม แปลกตา มีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาชะเมา ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ระยะทาง 3 กม. ผ่านลานหินแกรนิต หินลอยลักษณะเป็นหินรูปดอกเห็ด โป่งสัตว์ จุดชมวิวผามะค่า จุดชมวิวเขาตาแต้ม วังมัจฉา และวังหนึ่งของน้ำตกเขาชะเมา ระหว่างทางจะพบต้นกฤษณาและ ต้นยางกล่องยักษ์อายุกว่าร้อยปีขนาดแปดคนโอบ


 ต้นยางกล่องขนาด 8 คนโอบ                                        ปลาพลวงที่พบมากที่สุดบริเวณน้ำตกเขาชะเมา

 สิ่งอำนวยความสะดวก:

กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
load = new Array() for(i=0; i < Pic.length; i++) { load[i] = new Image(); load[i].src = Pic[i]; } n=Pic.length; n6=(document.getElementById&&!document.all); ns=(document.layers); ie=(document.all); d=(ns||ie)?'document.':'document.getElementById("'; a=(ns||n6)?'':'all.'; n6r=(n6)?'")':''; s=(ns)?'':'.style'; if (ns){ for (i=0; i < n; i++) document.write(""); } if (ie||n6){ for (i=0; i < n; i++) document.write("
"); } VB=0; HB=0; R=new Array(); PB=new Array(); RD=new Array(); Y=new Array(); X=new Array(); D=new Array(); SP=new Array(); BY=new Array(); BX=new Array(); for (i=0; i < n; i++){ Y[i]=10; X[i]=10; D[i]=Math.floor(Math.random()*70+10); SP[i]=Math.floor(Math.random()*MaxSpeed+MinSpeed); } function Curve(){ plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1,0,5,-5) for (i=0; i < n; i++){ R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length); RD[i]=plusMinus[R[i]]; } setTimeout('Curve()',1500); } function MoveRandom(){ var H=(ns||n6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; var W=(ns||n6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; var YS=(ns||n6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var XS=(ns||n6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i=0; i < n; i++){ BY[i]=-load[i].height; BX[i]=-load[i].width; PB[i]=D[i]+=RD[i]; y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180); x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180); if (D[i] < 0) D[i]+=360; Y[i]+=y; X[i]+=x; VB=180-D[i]; HB=0-D[i]; //Corner rebounds! not necessary but looks nice. if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;} if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=1;X[i]=W+BX[i];D[i]=135;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=1;D[i]=315;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=W+BX[i];D[i]=225;} //Edge rebounds! if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;} if (Y[i] > H+BY[i]) {Y[i]=H+BY[i];D[i]=HB;} if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;} if (X[i] > W+BX[i]) {X[i]=W+BX[i];D[i]=VB;} var temp=eval(d+a+"pics"+i+n6r+s); temp.top=Y[i]+YS; temp.left=X[i]+XS; } setTimeout('MoveRandom()',70); } Curve(); MoveRandom(); //-->