ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว(สำหรับหมู่คณะ)
dot
bulletA เที่ยวเกาะมันใน + มันกลาง + ทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletB เที่ยวเกาะมันใน+มันกลาง+ทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletN หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletO หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
bulletP เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 30 ท่านขึ้นไป )
bulletQ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (30 ท่านขึ้นไป)
bulletR วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง-ทะลุ
bulletS วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
bulletT วันเดียวเที่ยว เกาะกุฎี ขาม ทะลุ
bulletทริปเที่ยวทะเลแหก วันเดย์ทริป
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletเทศกาลสงกรานต์
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2 article

 เขตอำเภอแกลง
 อนุสาวรีย์สุนทรภู่
ตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ตามทางไป อำเภอแกลง ประมาณ 5 กม. เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ภายในมีอาคารจัดแสดงเรื่องเล่า และชีวประวัติต่างๆ เกี่ยวกับท่านสุนทรภู่ บริเวณอนุสาวรีย์มีรูปปั้นตัวละครเอกในเรื่องพระอภัยมณี จัดแสดงไว้ให้ชมด้วย
 วัดวังหว้า (หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร)
ตั้งอยู่ที่ตำบลวังหว้า บนเส้นทางหลวงหมายเลข 3161 ห่างจากตังอำเภอแกลง ประมาณ 4 กม. และห่างจากอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ประมาณ 6 กม. วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2426 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสมัยที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่วัดวังหว้ามีชื่อเสียงมากที่สุด ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร (คร่ำ อรัญวงศ์) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 - 2540 ได้อุทิศตนในการพัฒนาวัดและชุมชนตำบลวังหว้าแห่งนี้มาโดยตลอด อาทิ การชักชวนชาววบ้านในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมในวัดวังหว้าที่ทรุดโทรมจนไม่สามารถบูรณะให้ดีดังเดิมได้ เพื่อทำการปลูกสร้างใหม่ การจัดสร้างโรงเรียน และการรวบรวมปัจจัยต่างๆ ในการทำนุบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะในเขตตำบลวังหว้า นอกจากนี้ หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร ยังมีชื่อเสียงในทางวิปัสสนาอันเป็นที่เลื่องลืออีกด้วย

 วัดราชบัลลังก์
ตำบลทางเกวียนยังเป็นตำบลในประวัติศาสตร์อีกตำบลหนึ่ง เนื่องจากเป็นตำบลที่พระเจ้าตากสินมหาราช (เจ้าตาก) ได้เสด็จผ่าน เพื่อนำทหารขึ้นไปตีข้าศึกยังเมืองจันทบุรี โดยประทับพักแรมที่บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  ปัจจุบันยังมีอนุสรณ์ทิ้งเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นจำนวนมากที่วัดราชบัลลังก์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดทะเลน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น เจดีย์ โบสถ์ พระประธานก่อสร้างด้วยโครงหวายฉาบปูน ตู้ลายรดน้ำ บัลลังภ์ มีดดาบ และของเก่าอีกมากมายพระพุทธรูปโครงสร้างหวายฉาบปูนปิดทอง 1 องค์ เดิมเป็นพระประธานในอุโบสถ ปัจจุบันชำรุดมาก ทางวัดนำมาประดิษฐานอยู่ทีหอสวดมนต์เจดีย์เก่าแก่ 1 องค์ สร้างประมาณ พ.ศ. 2430 ภายในเจดีย์บรรจุวัตถุมงคลและของมีค่าหลายอย่าง ปัจจุบันชำรุดมาก  ทราบว่าของที่บรรจุอยู่หายไปเป็นจำนวนมากตู้ลายรดน้ำ เป็นของพระราชทานซึ่งเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (อยู่) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ชาวแกลง เรียกนามท่านว่า "เจ้าอยู่" เป็นผู้นำมาถวายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2427 พร้อมกับบัลลังก์ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระพุทธรูปสานด้วยโครงหวายฉาบปูน 1 องค์
สำหรับบัลลังก์ที่ประทับนั้น เมื่อ พ.ศ. 2560 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมัยเมื่อมีสมณศักดิ์ที่พระญาณวราภรณ์ ตำแหน่งเจ้าคณะมณฑล จันทบุรี ได้มาตรวจการคณะสงฆ์ และเมื่อมาถึงเมืองแกลงได้มาพักแรมที่วัดราชบัลลังภ์ เพราะเป็นวัดที่เจ้าคณะแขวงประจำอยู่ ทางวัดได้นำบัลลังก์มาจัดเป็นอาสนะถวายการต้อนรับ เมื่อสอบถามได้ความว่า เป็นบัลลังก์ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงไม่ยอมนั่ง ต้องจัดอาสนะให้ใหม่ และปรารภว่าของนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินไทยในอดีต น่าจะเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ จึงขอไปเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ และเขียนแจ้งไว้ว่า "ได้มาจากเมืองแกลง" ส่วนตู้ลายรดน้ำ พระพุทธรูปสาน และตั่งรองพระบาทขึ้นบัลลังก์ ยังอยู่ที่ศาลพระเจ้าตาก ประชาชนสามารถเข้าไปเคารพสักการะบูชาได้ ตั้งอยู่ที่วัดราชบัลลังก์ หมู่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 วัดสารนารถธรรมาราม
ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแกลง เป็นวัดใหญ่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 มีพระอุโบสถสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก บริเวณมุมกำแพงแก้วได้จำลองพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญ คือ องค์พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระธาตุไชยา และพระเจดีพุทธคยาจำลอง
 ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพร
ตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำประแสร์ ห่างจาก ถนนสุขุมวิท ตรง กม. ที่ 278 เข้าไป 9 กม. ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของพลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยอง เลยจากศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรไปตามถนนตรงไปทางทะเลจนสุดทางจะพบอนุสรน์สถานเรือรบหลวงประแสร์

  เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 1 | เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.
load = new Array() for(i=0; i < Pic.length; i++) { load[i] = new Image(); load[i].src = Pic[i]; } n=Pic.length; n6=(document.getElementById&&!document.all); ns=(document.layers); ie=(document.all); d=(ns||ie)?'document.':'document.getElementById("'; a=(ns||n6)?'':'all.'; n6r=(n6)?'")':''; s=(ns)?'':'.style'; if (ns){ for (i=0; i < n; i++) document.write(""); } if (ie||n6){ for (i=0; i < n; i++) document.write("
"); } VB=0; HB=0; R=new Array(); PB=new Array(); RD=new Array(); Y=new Array(); X=new Array(); D=new Array(); SP=new Array(); BY=new Array(); BX=new Array(); for (i=0; i < n; i++){ Y[i]=10; X[i]=10; D[i]=Math.floor(Math.random()*70+10); SP[i]=Math.floor(Math.random()*MaxSpeed+MinSpeed); } function Curve(){ plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1,0,5,-5) for (i=0; i < n; i++){ R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length); RD[i]=plusMinus[R[i]]; } setTimeout('Curve()',1500); } function MoveRandom(){ var H=(ns||n6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; var W=(ns||n6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; var YS=(ns||n6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var XS=(ns||n6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i=0; i < n; i++){ BY[i]=-load[i].height; BX[i]=-load[i].width; PB[i]=D[i]+=RD[i]; y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180); x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180); if (D[i] < 0) D[i]+=360; Y[i]+=y; X[i]+=x; VB=180-D[i]; HB=0-D[i]; //Corner rebounds! not necessary but looks nice. if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;} if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=1;X[i]=W+BX[i];D[i]=135;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=1;D[i]=315;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=W+BX[i];D[i]=225;} //Edge rebounds! if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;} if (Y[i] > H+BY[i]) {Y[i]=H+BY[i];D[i]=HB;} if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;} if (X[i] > W+BX[i]) {X[i]=W+BX[i];D[i]=VB;} var temp=eval(d+a+"pics"+i+n6r+s); temp.top=Y[i]+YS; temp.left=X[i]+XS; } setTimeout('MoveRandom()',70); } Curve(); MoveRandom(); //-->