ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว จ.ระยอง
dot
bulletA เกาะมันใน-มันกลาง 2 วัน 1 คืน
bulletB เกาะมันใน-มันกลาง 3 วัน 2 คืน
bulletC เกาะมันใน-เกาะมันกลาง-เกาะทะลุ
bulletD เกาะมันใน + มันกลาง + ตกปลา ไดร์หมึก 2 วัน 1 คืน
bulletE สัมมนาศึกษาดูงาน
bulletF ดำน้ำดูปะการัง-ล่องแพชมหิ่งห้อย
bulletG ดำน้ำแบบ SCUBA 2 วัน 1 คืน
bulletH หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletI เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 15 ท่านขึ้นไป )
bulletI.1 เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน (ไม่เกิน 15 ท่าน)
bulletJ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (15 ท่านขึ้นไป)
bulletJ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน ( ไม่เกิน 15 ท่าน )
bulletM วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletเทศกาลสงกรานต์
bulletที่พัก หรูๆ ราคาถูกกว่าเคาเตอร์
bulletแหลมแม่พิมพ์ บีช รีสอร์ท
แหล่งดำน้ำดูปะการัง article

 แนวปะการังน้ำตื้น
แนวปะการังที่พบทั่วไปที่บริเวณเกาะเสม็ดนั้น เป็นลักษณะเดียวกับแนวปะการังที่พบทั่วไปในน่านน้ำไทย คือเป็นแนวปะการังริมฝั่ง หรือที่เรียกว่า fringing reef เป็นแนวปะการังแบบหนึ่งใน 3 แบบ ที่พบทั่วไปในโลก
แนวปะการังอีก 2 แบบ ได้แก่
1. แนวปะการังแบบกำแพง หรือ barrier reef เป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากฝั่งทวีป โดยมีร่องน้ำลึกกั้นระหว่างชายฝั่งกับแนวปะการัง
2. เกาะปาะการังที่อยู่ในน้ำลึกกลางมหาสมุทร ซึ่งมีรูปเป็นวงแหวน หรือเกือบม้า ภายในเป็นแอ่งน้ำตื้นล้อมลอบด้วยปะการังที่เรียกว่า atoll แนวปะการังทั้ง 2 แบบนี้ไม่พบในน่านน้ำไทย
 ที่เกาะเสม็ด เราจะพบปะการังในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันรวม 4 รูปแบบ ได้แก่
1. แนวปะการังริมฝั่ง (fringing reef)
2. กลุ่มปะการังบนพื้นทราย (patch reef)
3. กลุ่มปะการังบนโขดหิน (coral community on rocky coat)
4. แหล่งกัลปังหาและปะการังอ่อน (sea fan and soft coral)
 ปะการัง คืออะไร
ปะการังเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งอยู่ในไฟลัม Cnidaria มีญาติใกล้ชิดกัน เช่น ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน และกัลปังหา ปะการังมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวนับร้อยนับพัน แต่ละตัวเรียกว่าโพลิปอยู่รวมกันเป็นโคโลนี แต่ละโพลิป (polyp) จะมีปากและมีหนวดหรือเทนพาเคิล (tentacle) ล้อมรอบปาก โพลิป ใช้หนวดเพื่อป้องกันตัวและจับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เป็นอาหารและกำจัดเศษอาหาร อาหารจะผ่านทางปากเข้าไปในส่วนท้อง เมื่ออาหารถูกย่อยและดูดซึมแล้วของเสียที่เกิดขึ้นจะถูกขับออกมาทางช่องปากปะการังแข็งหรือปะการังน้ำตื้นที่มีการสร้างบ้านเป็นโครงร่างหินปูนสามารถทำให้เกิดเป็นแนวปะการังขึ้นได้นั้นเป็นสัตว์ในกลุ่มไนดาเรีย เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ในแนวปะการังยังมีปะการังอ่อน ปะการังไฟ ปะการังสีน้ำเงิน กัลปังหา และญาติๆ ของปะการังแข็งอีกหลายชนิด
 แสดงให้เห็นว่าแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะเสม็ดมีลักษณะโครงสร้างและสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของทรัพยากรแตกต่างกัน โดยศักยภาพการใช้ประโยชน์จัดเป็นกลุ่มตามสภาพโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ได้ 5 กลุ่มดังนี้
1.จุดดำน้ำตื้นสภาพดี ได้แก่ อ่าวลูกโยน อ่างเทียน (อ่าวลุงดำ) อ่าวหวาย อ่าวกิ่วหน้าใน
2. จุดดำน้ำลึกสภาพดี ได้แก่ อ่าวปะการัง เกาะจันทน์ แหลมพระ แหลมเรือแตก อ่าวเตย
3. จุดดำน้ำตื้นสภาพควรฟื้นฟู ได้แก่ อ่าวพร้าว
4. จุดดำน้ำลึกสภาพควรฟื้นฟู ได้แก่ หินขาว แหลมใหญ่
5. จุดดำน้ำสภาพควรฟื้นฟู ได้แก่ อ่าววงเดือน อ่าวกิ่วหน้านอก

   แหล่งดำน้ำ 1  |  แหล่งดำน้ำ 2  |  แหล่งดำน้ำ 3   |   แหล่งดำน้ำ 4   |   แหล่งดำน้ำ 5   Copyright © 2010 All Rights Reserved.