ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว จ.ระยอง (เที่ยวทะเล)
dot
bulletA เที่ยวเกาะมันใน + มันกลาง + ทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletB เที่ยวเกาะมันใน+มันกลาง+ทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletC เที่ยวเกาะมันใน มันกลาง 2 วัน 1 คืน
bulletD เที่ยวเกาะมันใน มันกลาง 3 วัน 2 คืน
bulletE เที่ยวเกาะทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletF เที่ยวเกาะทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletG ดำน้ำดูปะการัง-ล่องแพชมหิ่งห้อย 2 วัน 1 คืน
bulletH ดำน้ำดูปะการัง-ล่องแพชมหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน
bulletI สัมมนาศึกษาดูงาน
bulletJ เที่ยว 3 เกาะดำน้ำ + ตกปลา ไดร์หมึก 2 วัน 1 คืน
bulletK เที่ยว 3 เกาะ ดำน้ำ + ตกปลา ไดร์หมึก 3 วัน 2 คืน
bulletL เที่ยว 4 เกาะ กุฎี ขาม ปลาตีน ค้างคาว 2 วัน 1 คืน
bulletM เที่ยว 4 เกาะ กุฎี ขาม ปลาตีน ค้างคาว 3 วัน 2 คืน
bulletN หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletO หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
bulletP เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 20 ท่านขึ้นไป )
bulletQ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (20 ท่านขึ้นไป)
bulletR วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง-ทะลุ
bulletS วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
bulletT วันเดียวเที่ยว 4 เกาะ
dot
โปรแกรมท่องเที่ยว จ.ระยอง (เที่ยวบนฝั่ง)
dot
bulletU เที่ยวระยอง 8 จุด 2 วัน 1 คืน
bulletV เที่ยวสวนผลไม้ สวนสมุนไพร 2 วัน 1 คืน
dot
โปรแกรมท่องเที่ยว ระยอง - จันทบุรี
dot
bulletW.โปรแกรมเที่ยวระยอง - จันทบุรี คุ้งกระเบน 2 วัน 1 คืน
bulletX โปรแกรมเที่ยวระยอง - จันทบุรี คุ้งกระเบน 3 วัน 2 คืน
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletเทศกาลสงกรานต์
แหล่งที่ 1 จุดน้ำตื้นสภาพดี article

 อ่าวลูกโยน (Aow Luukyon)
ปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางพบปะการังอย่างน้อย 19 ชนิด
ปะการังที่พบเป็นชนิดเด่น คือ ปะการังโขด 30.7% (Porites spp.) และปะการังก้อนอื่นๆ เช่น
ปะการังสมองร่องใหญ่ 4.1% (Symphyllia recta)
ปะการังดาวใหญ่ 3.4% (Diploastrea heliopora)
ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ 2.6% (Acropora spp.)
ปะการังลายดอกไม้ 1.6% (Pavona spp.)
ปะการังสมองร่องสั้น 1.1% (Platgyra sinensis)
พบปลา 25 ชนิด มีความชุกชุมรวมเฉลี่ย 142 ตัว/360 ตารางเมตร ถือว่ามีความชุกชุมน้อย ปลาชนิดที่พบมากอยู่ในกลุ่มของปลาสลิดหิน 

 อ่าวเทียน/อ่าวลุงดำ (Aow Tian/Lung Dam)
ปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง พบชนิดปะการังอย่างน้อง 20 ชนิด ปะการังที่พบเป็นชนิดเด่นคือ
ปะการังลายดอกไม้ 27.8% (Pavona spp.)
ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ 8.8% (Acropora spp.)
ปะการังเห็ด 7.2% (Fungia spp.)
ปะการังโขด 2.7% (Porite spp.) และ
ปะการังดอกกะหล่ำ 1.6% (Pocillopora damicornis)
 
 อ่าวหวาย (Aow Wai)
ปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง พบปะการังอย่างน้อย 20 ชนิด ปะการังชนิดที่พบมากคือ
ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ 26.5% (Acropora spp.)
ปะการังเขากวางแบบพุ่มพาน 4.6% (Acropora spp.)
ปะการังโขด 2.4% (Porites spp.) และ
ปะการังช่อดาว 1.3% (Astreopora spp.)
ปลาที่พบในบริเวณนี้ทั้งหมด 22 ชนิด มีความชุกชุม 319 ตัว/360 ตารางเมตร ถือว่ามีความชุกชุมปานกลาง ชนิดที่พบมาก คือ ปลาในกลุ่มสลิดหิน เช่น  ปลาอมไข่หลายชนิดมีความชุกชุมมากพอสมควร ได้แก่ ปลาผีเสื้อพบมากเพียงชนิดเดียว
 
 อ่าวกิ่วหน้าใน (Aow kiew Naa Nai.)
ปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง แต่มีความหลากหลายของปะการังค่อนข้างน้อย พบปะการังอย่างน้อย 10 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน ปะการังชนิดเด่นคือ
ปะการังโขด 33.8% (Porite spp.) และ
ปะการังอื่นๆ อีกประมาณ 6% ได้แก่
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.)
ปะการังเขากวางแบบกิ่งและแบบโต๊ะ(Acropora spp.)
ปะการังวงแหวน (Favia pallida)
ปะการังเห็ด (Fungia spp.)
ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.)
ปะการังช่อเล็ก (Montipora sp.)
และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis)
 
ชนิดของปลาที่พบ ประมาณ 32 ชนิด ปลาที่พบในบริเวณนี้มีประมาณ 408 ตัว/360 ตารางเมตร มีความชุกชุมปานกลาง ชนิดที่พบมากเป็นปลาในกลุ่มสลิดหิน จัดว่าเป็นสถานีพบปลาสลิดหินมากสถานีหนึ่ง ปลานกขุนทองพบมากเพียงชนิดเดียว ปลาผีเสื้อ นอกจากนี้ยังพบปลาสากกล้วย
ข้อควรระวัง
สำหรับการดำน้ำในบริเวณนี้ไม่ควรดำน้ำในขณะน้ำลงต่ำเพราะจะทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเหยียบ-ย่ำ หรือยืนบนก้อนปะการังได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ปะการังที่มีลักษณะเป็นแผ่น เป็นกิ่ง หรือโต๊ะ แตกหัก และอาจทำให้ปะการังตายได้ในที่สุด

    แหล่งดำน้ำ 1  |  แหล่งดำน้ำ 2  |  แหล่งดำน้ำ 3   |   แหล่งดำน้ำ 4   |   แหล่งดำน้ำ 5   Copyright © 2010 All Rights Reserved.