ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว(สำหรับหมู่คณะ)
dot
bulletA เที่ยวเกาะมันใน + มันกลาง + ทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletB เที่ยวเกาะมันใน+มันกลาง+ทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletN หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletO หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
bulletP เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 30 ท่านขึ้นไป )
bulletQ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (30 ท่านขึ้นไป)
bulletR วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง-ทะลุ
bulletS วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
bulletT วันเดียวเที่ยว เกาะกุฎี ขาม ทะลุ
bulletทริปเที่ยวทะเลแหก วันเดย์ทริป
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletเทศกาลสงกรานต์
แหล่งที่ 2 จุดดำน้ำลึกสภาพดี article

2) จุดดำน้ำลึกสภาพดี
 อ่าวกะรัง (Aow karang)
แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง พบปะการังอย่างน้อย 21 ชนิด ปะการังชนิดที่พบมากคือ
ปะการังโขด 18% (Porite spp.)
ปะการังเขากวางแบบโต๊ะ 3.2% (Acropora spp.)
ปะการังเห็ด 2.2% (Fungia spp.)
ปะการังช่องเล็ก 1.7% (Montipora spp.)
ปะการังโพดาบาเซีย 1.1% (Podabacia sp.)
และปะการังลายดอกไม้ 1% (Pavona spp.)
พบปลา 31 ชนิด พบจำนวนชุกชุมรวม 287 ตัว/360 ตารางเมตร มีความชุกชุมปานกลาง ชนิดที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มสลิดหิน ได้แก่ ปลานกขุนทองที่พบมากหลายสถานี พบที่อ่าวกะรังน้อย ที่พบเช่น ปลาอมไข่มีชนิดเดียว

 เกาะจันทน์ (Koh Jan)
แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี แต่มีความหลากหลายค่อนข้างต่ำ พบปะการังประมาณ 9 ชนิด ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็น
ปะการังโขด 45.7% (Porites spp.)
ปะการังลายดอกไม้ 7.1% (Pavona spp.)
ปะการังช่องหนามแบบแผ่น 3.2% (Echinnopora lamellosa)
ปะการังผิวยู่ยี่ 2.8% (Synaraea rus.)
บริเวณนี้มีความหลากหลายของปลาสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดูปลา ชนิดของปลาที่พบประมาณ 36 ชนิด ความชุกชุมรวม 1,100 ตัว/ตารางเมตร ถือว่ามีความชุกชุมมาก

 แหลมพระ (Laem Phra)
แนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง พบปะการังอย่างน้อย 14 ชนิด ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน ปะการังชนิดเด่นคือ
ปะการังโขด 39.7% (Porites spp.)
ปะการังลายดอกไม้ 5.4% (Pavona spp.)
ปะการังชนิดอื่นๆ อีกประมาณ 5% ได้แก่
ปะการังช่องดาว (Astreopora sp.)
ปะการังช่องหนามแบบแผ่น (Echinopora lamellosa)
ปะการังวงแหวน (Favia spp.)
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites abdita)
ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea pectinata)
ปะการังหนามขนุน (Hydnophora microconos)
ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea spp.)
ปะการังเห็ด (Fungia spp.)
ปะการับใบหิน (Lithophyllon edwardsi)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.)
ปะการังดอกกระหล่ำ (P.damicornis)
และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphylia sp.)
และนอกจากนี้ยังพบฟองน้ำได้หลายชนิด ปลามีความชุกชุมมากและมีความหลากหลายมากเช่นเดียวกัน มีความชุกชุม 734 ตัว/360 ตารางเมตร โดยพบปลามากถึง 40 ชนิด กลุ่มที่พบมากได้แก่ กลุ่มปลาสลิดหิน สถานีนี้จัดว่าเป็นสถานีพบปลาสลิดหินมากที่สุด แต่ที่แตกต่างจากสถานีนี้คือ พบปลานกขุนทองมากกว่าสถานีอื่น นอกจากนี้ยังพบปลาอมไข่ และปลาสากด้วย

 แหลมเรือแตก (Laem Ruea Taek)
แนวปะการังมีความสมบูรณ์ปานกลาง แต่มีความหลากหลายค่อนข้างต่ำ พบปะการังอย่างน้อย 11 ชนิด ปะการังที่พบมากคือ ปะการังก้อน ปะการังชนิดเด่น คือ
ปะการังโขด 18.9% (Porites spp.)
ปะการังลายดอกไม้ 14.8% (Pavona spp.)
ปะการังมีชีวิตอีกประมาณ 7% ที่เหลือเป็น
ปะการังเขากวาง (ทรงพุ่ม) (Acropora sp.)
ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora)
ปะการังช่องหนามแบบแผ่น (Echinopora lamellosa)
ปะการังเห็ด (Fungia spp.)
ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea pectinata)
ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea pruinosa)
ปะการังใบหิน (Lithophyllon edwardsi)
ปะการังดอกกระหล่ำ (P.damicornis)
และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphylia sp.)
ปลามีความชุกชุมมาก พบมากถึง 40 ชนิด จำนวนความชุกชุมรวม 635 ตัว/360 ตารางเมตร ปลาที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มสลิดหิน ปลานกขุนทอง ปลาผีเสื้อ สำหรับปลากินเนื้อพบเพียงปลาเก๋าขนาดเล็ก ในบริเวณนี้เหมาะสำหรับกิจกรรมดำน้ำทั้งแบบดำผิวน้ำ (snockelling) และดำน้ำลึก (scuba)

 อ่างเตย (Aow Tuey)
แนวปะการังมีความสมบูรณ์ปานกลาง พบปะการังอย่างน้อย 20 ชนิด ปะการังที่พบมากคือปะการังแบบก้อน และแบบกึ่งก้อน ปะการังชนิดเด่น คือ
ปะการังโขด 25.2% (Porites spp.)
ปะการังกาแลกซี่ 15.9% (Galaxea spp.)
ปะการังลายดอกไม้ 2.9% (Pavona spp.)
และปะการังมีชีวิตอีกประมาณ 11% ที่เหลือเป็น
ปะการังเขากวางแบบกิ่งและแบบโต๊ะ (Acropora spp.)
ปะการังช่องหนามแบบแผ่น (Echinopara lamellosa)
ปะการังวงแหวน (Favia spp.)
ปะการังเห็ด (Funging spp.)
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites abdita)
ปะการังผึ้ง (Goniastrea spp.)
ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.)
ปะการังหนามขนุน (Hydnophora microconos)
ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea pruinosa)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.)
ปะการังสมองร่องสั้น (Platygyra sinensis)
ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis)
ปะการังผิวยู่ยี่ (Porites (Synaraea) sp.)
ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.)
ปลา พบ 32 ชนิด จำนวนความชุกชุมเฉลี่ยรวม 716 ตัว/360 ตารางเมตร ถือว่ามีความชุกชุมมาก ชนิดที่พบมากที่สุดยู่ในกลุ่มปลาสลิดหิน สำหรับปลานกขุนทอง ปลาผีเสื้อ ส่วนปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพบชุกชุมเพียงชนิดเดียว


   แหล่งดำน้ำ 1  |  แหล่งดำน้ำ 2  |  แหล่งดำน้ำ 3   |   แหล่งดำน้ำ 4   |   แหล่งดำน้ำ 5   Copyright © 2010 All Rights Reserved.
load = new Array() for(i=0; i < Pic.length; i++) { load[i] = new Image(); load[i].src = Pic[i]; } n=Pic.length; n6=(document.getElementById&&!document.all); ns=(document.layers); ie=(document.all); d=(ns||ie)?'document.':'document.getElementById("'; a=(ns||n6)?'':'all.'; n6r=(n6)?'")':''; s=(ns)?'':'.style'; if (ns){ for (i=0; i < n; i++) document.write(""); } if (ie||n6){ for (i=0; i < n; i++) document.write("
"); } VB=0; HB=0; R=new Array(); PB=new Array(); RD=new Array(); Y=new Array(); X=new Array(); D=new Array(); SP=new Array(); BY=new Array(); BX=new Array(); for (i=0; i < n; i++){ Y[i]=10; X[i]=10; D[i]=Math.floor(Math.random()*70+10); SP[i]=Math.floor(Math.random()*MaxSpeed+MinSpeed); } function Curve(){ plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1,0,5,-5) for (i=0; i < n; i++){ R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length); RD[i]=plusMinus[R[i]]; } setTimeout('Curve()',1500); } function MoveRandom(){ var H=(ns||n6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; var W=(ns||n6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; var YS=(ns||n6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var XS=(ns||n6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i=0; i < n; i++){ BY[i]=-load[i].height; BX[i]=-load[i].width; PB[i]=D[i]+=RD[i]; y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180); x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180); if (D[i] < 0) D[i]+=360; Y[i]+=y; X[i]+=x; VB=180-D[i]; HB=0-D[i]; //Corner rebounds! not necessary but looks nice. if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;} if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=1;X[i]=W+BX[i];D[i]=135;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=1;D[i]=315;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=W+BX[i];D[i]=225;} //Edge rebounds! if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;} if (Y[i] > H+BY[i]) {Y[i]=H+BY[i];D[i]=HB;} if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;} if (X[i] > W+BX[i]) {X[i]=W+BX[i];D[i]=VB;} var temp=eval(d+a+"pics"+i+n6r+s); temp.top=Y[i]+YS; temp.left=X[i]+XS; } setTimeout('MoveRandom()',70); } Curve(); MoveRandom(); //-->