ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมการท่องเที่ยว(สำหรับหมู่คณะ)
dot
bulletA เที่ยวเกาะมันใน + มันกลาง + ทะลุ 2 วัน 1 คืน
bulletB เที่ยวเกาะมันใน+มันกลาง+ทะลุ 3 วัน 2 คืน
bulletN หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน
bulletO หาดแม่พิมพ์-เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
bulletP เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน ( 30 ท่านขึ้นไป )
bulletQ เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน (30 ท่านขึ้นไป)
bulletR วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง-ทะลุ
bulletS วันเดียวเที่ยวเกาะมันใน-มันกลาง
bulletT วันเดียวเที่ยว เกาะกุฎี ขาม ทะลุ
bulletทริปเที่ยวทะเลแหก วันเดย์ทริป
dot
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
dot
bulletของฝากตลาดบ้านเพ
bulletระยองอะควอเรียม
bulletชายหาดทะเลระยอง
bulletเกาะเสม็ด, เกาะกุฏี, เกาะทะลุ, เกาะมัน
bulletแวะชมกระชังปลาทะเล ณ เกาะเสม็ด
bulletแหล่งดำน้ำดูปะการัง
bulletผจญภัยถ้ำเขาวง
bulletน้ำตกชะเมา
bulletเที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้
bulletเที่ยวธรรมชาติ, ปากน้ำประแส
bulletเที่ยวประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
bulletผลิตภัณฑ์กระจูด
bulletเทศกาลสงกรานต์
บริการเรือนำเที่ยว |

 

 

เรือนำเที่ยว เรือของเราที่มีไว้สำหรับบริการลูกค้ามีแบบเรือเร็ว Speed boat และเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่จำนวน 1-100 ท่าน โดยเรือของเราทุกลำได้มีการตรวจสอบและมีใบอนุญาตการใช้งานจากกรมการขนส่งทางน้ำฯ บนเรือสำราญทุกลำมีพื้นที่กว้างขวาง ภายในเรือมีห้องน้ำ, ห้องครัวพร้อมที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ ห้องครัวสามารถประกอบอาหารรับประทานบนเรือได้ มีโต๊ะรับประทานอาหารและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง มีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง บนเรือมีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สำหรับท่านที่ชอบดำน้ำลึก Scuba diving ทางเรามีบริการแท้งอ็อกซิเจนสำหรับดำน้ำ, อุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องอัดอากาศบนเรือให้เช่าอีกด้วย


เรือ The Toy 1 เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ท่าน บนเรือมีห้องน้ำ 1 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือและมีห้องสำหรับพักผ่อนบนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สามารถทำกิจกรรมดำน้ำลึก Scuba diving รองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 25 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

 


เรือ The Toy 2 เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 80 ท่าน บนเรือมีห้องน้ำ 1 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สามารถทำกิจกรรมดำน้ำลึก Scuba diving รองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

เรือ toy 4  เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 1 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน 

เรือ toy 5  เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 180 ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน 

เรือ toy 8  เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 180 ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน 


เรือ King Olav เป็นเรือสำราญ 2 ชั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 150 ท่าน  บนเรือมีห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องครัว, ที่อาบน้ำจืดฝักบัวท้ายเรือ และมีห้องสำหรับพักผ่อน บนเรือสามารถทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ได้ เช่น ตกปลา, ไดร์หมึกและดำน้ำดูปะการัง มีแว่นตาดำน้ำแบบผิวน้ำแบบ Snokeling และมีเสื้อชูชีพครบทุกท่าน สามารถทำกิจกรรมดำน้ำลึก Scuba diving รองรับผู้โดยสารได้ จำนวน 35 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ 

 


เรือเร็ว สปีดโบ๊ด 1 เครื่องยนต์ 200 แรงม้า เรือลำนี้รองรับผู้โดยสารได้ 20 ท่าน มีเสื้อชูชีพ, แว่นตาดำน้ำและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง 

 


เรือเร็ว สปีดโบ๊ด 2 เครื่องยนต์ 400 แรงม้า เรือลำนี้รองรับผู้โดยสารได้ 30 ท่าน มีเสื้อชูชีพ, แว่นตาดำน้ำและน้ำดื่มตลอกการเดินทาง                             

 

** เรือทุกลำของ THE TOY TOUR เป็นเรือต่อใหม่ได้รับมาตราฐานทุกลำ มี พรบ.ตามกฎหมายทุกลำ ** 
 


บริการเรือ   |   กิจกรรมตกปลา   |   ดำน้ำ SCUBA   |   ดำน้ำ Snockeling   
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
load = new Array() for(i=0; i < Pic.length; i++) { load[i] = new Image(); load[i].src = Pic[i]; } n=Pic.length; n6=(document.getElementById&&!document.all); ns=(document.layers); ie=(document.all); d=(ns||ie)?'document.':'document.getElementById("'; a=(ns||n6)?'':'all.'; n6r=(n6)?'")':''; s=(ns)?'':'.style'; if (ns){ for (i=0; i < n; i++) document.write(""); } if (ie||n6){ for (i=0; i < n; i++) document.write("
"); } VB=0; HB=0; R=new Array(); PB=new Array(); RD=new Array(); Y=new Array(); X=new Array(); D=new Array(); SP=new Array(); BY=new Array(); BX=new Array(); for (i=0; i < n; i++){ Y[i]=10; X[i]=10; D[i]=Math.floor(Math.random()*70+10); SP[i]=Math.floor(Math.random()*MaxSpeed+MinSpeed); } function Curve(){ plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1,0,5,-5) for (i=0; i < n; i++){ R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length); RD[i]=plusMinus[R[i]]; } setTimeout('Curve()',1500); } function MoveRandom(){ var H=(ns||n6)?window.innerHeight:document.body.clientHeight; var W=(ns||n6)?window.innerWidth:document.body.clientWidth; var YS=(ns||n6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var XS=(ns||n6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i=0; i < n; i++){ BY[i]=-load[i].height; BX[i]=-load[i].width; PB[i]=D[i]+=RD[i]; y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180); x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180); if (D[i] < 0) D[i]+=360; Y[i]+=y; X[i]+=x; VB=180-D[i]; HB=0-D[i]; //Corner rebounds! not necessary but looks nice. if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;} if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=1;X[i]=W+BX[i];D[i]=135;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=1;D[i]=315;} if ((Y[i] > H+BY[i]) && (X[i] > W+BX[i])) {Y[i]=H+BY[i];X[i]=W+BX[i];D[i]=225;} //Edge rebounds! if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;} if (Y[i] > H+BY[i]) {Y[i]=H+BY[i];D[i]=HB;} if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;} if (X[i] > W+BX[i]) {X[i]=W+BX[i];D[i]=VB;} var temp=eval(d+a+"pics"+i+n6r+s); temp.top=Y[i]+YS; temp.left=X[i]+XS; } setTimeout('MoveRandom()',70); } Curve(); MoveRandom(); //-->